Zamówienia Publiczne - 2020

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w ramach postępowania przetargowego udostępnia komplet dokumentów dotyczących przetargu na dostawę paliwa.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w ramach postępowania przetargowego udostępnia komplet dokumentów dotyczących zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Suszu".

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w ramach postępowania przetargowego udostępnia komple dokumentów dotyczących zadania "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Suszu".

Zamówienie publiczne na „Dostawa i zakup paliwa olej napędowy ON” ZP/ZUK/2-2019 Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 2019-12-12 r. numer ogłoszenia 635739-N-2019