Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuję, że do 30 czerwca wszyscy współwłaściciele Wspólnot Mieszkaniowych, posiadający indywidualne źródło ciepła zobowiązani są do złożenia deklaracji na temat posiadanego źródła. Deklaracja można złożyć elektronicznie pod adresem https://ceeb.gov.pl/ lub drogą tradycyjną papierową w Urzędzie Miejskim w Suszu.
 
Wzory deklaracji można pobrać :
•Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw-lokale mieszkalne
 
•Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw- lokale niemieszkalne
 
Szczegółowych informacji szukać można również w dziale FAQ (na dole strony) pod adresem : https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...
 
Informacje uzyskać można również:
1. W Urzędzie Miejskim w Suszu tel. 552786015.
2. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu
Rafał Masny nr tel. 510094483
Krzysztof Fijołek nr tel. 512323488
 
 
ceeb artykul
Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz