Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z Decyzją Nr. GD.RZT.70.328.14.2021/D.KR z dnia 13 września 2021 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie odnośnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności  Spółki, z dniem 13 października 2021 roku obowiązują nowe ceny.

 

- za wodę dla Grup taryfowych 1W, 1N, 2W, 2N        - 3,98zł netto

                        Grupa taryfowa 3                                - 4,02zł netto

- za ścieki dla Grup taryfowych 2W, 2N, 5                 - 5,95 zł netto

                        Grupa taryfowa 6                                - 6,14zł netto

 

Szczegóły Decyzji do wglądu w siedzibie Spółki i na stronie www.zuksusz.pl lub www.bip.susz.pl.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (GD.RZT.70.328.14.2021.D.KR Taryfa.pdf)Decyzja GD.RZT.70.328.14.2021.D.KDecyzja GD.RZT.70.328.14.2021.D.K1683 kB2021-10-08 13:082021-10-08 13:08
Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz